Medische Vervolgopleidingen

Psychiatrie OOR Zuid

Psychiatrie: het medisch specialisme dat zich richt op de integrale somatische, psychische en sociale diagnostiek, behandeling en  preventie van psychiatrische ziekten en daarmee samenhangende kwetsbaarheid en beperkingen;

Structuur van de opleiding tot Psychiater:

De duur van de opleiding bedraagt viereneenhalf jaar.

De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. tweeëneenhalf jaar psychiatrie (algemeen) en b. twee jaar psychiatrie (aandachtsgebied). 2. Gedurende de opleiding besteedt de aios in totaal ten minste: a. één jaar aan klinische psychiatrie; b. één jaar aan ambulante psychiatrie; c. zes maanden (ten minste 20%) aan spoedeisende psychiatrie; d. zes maanden (ten minste 20%) aan consultatieve psychiatrie en e. drie jaar (ten minste 10%) aan psychiatrische psychotherapie. 3. Het aandachtsgebied, bedoeld in het eerste lid, onder b., bestaat uit één van de volgende onderdelen: a. de volwassenenpsychiatrie; b. de kinder- en jeugdpsychiatrie of c. de ouderenpsychiatrie. 4. Het eerste jaar van de opleiding vindt geheel plaats binnen het onderdeel van de opleiding dat betrekking heeft op de algemene psychiatrie. Het laatste jaar van de opleiding wordt geheel besteed aan psychiatrische patiëntenzorg binnen één van de aandachtsgebieden, genoemd in het derde lid. Voor de overige tweeëneenhalf jaar van de opleiding verdient de volgorde van de onderdelen binnen het eerste en tweede lid. aanbeveling.
Voor de opleiding Psychiatrie UOPZ is er een regionaal opleidingsplan gemaakt.
 

De Opleiding Psychiatrie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerinstellingen:

GGZE

UOPZ (Maastricht UMC+ en Mondriaan)

Landelijk aanbod opleidingsetalages Psychiatrie