Medische Vervolgopleidingen

Radiotherapie

Radiotherapie: is een klinisch medisch specialisme dat gebruik maakt van ioniserende straling ten behoeve van de behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen, dan wel andere ziekten;

Structuur van de opleiding tot Radiotherapeut:

De duur van de opleiding bedraagt vijf jaar. De opleiding radiotherapie bestaat uit: a. een onderdeel radiotherapie directe patiëntenzorg, met een duur van ten minste 33 maanden; b. een onderdeel radiotherapie theoretisch deel, met een duur van 12 maanden; c. een onderdeel interne geneeskunde of heelkunde of de combinatie van beide, met een totale duur van zes maanden; d. een onderdeel beeldvorming/radiologie, met een duur van drie maanden; e. een vrij onderdeel met een duur van zes maanden. 2. Het onderdeel radiotherapie directe patiëntenzorg, genoemd in het eerste lid onder a., is uit afzonderlijke onderdelen opgebouwd waarbij de inhoud van elk afzonderlijk onderdeel bestaat uit één dan wel een combinatie van meerdere thema’s van art. B.4. 3. Elk afzonderlijk onderdeel van het onderdeel radiotherapie directe patiëntenzorg, genoemd in het eerste lid, onder a., heeft een opleidingsduur van ten minste drie maanden en ten hoogste zes maanden. 4. Het onderdeel interne geneeskunde of heelkunde of de combinatie van beide, genoemd in het eerste lid onder c., vangt aan in het eerste opleidingsjaar.

De opleiding radiotherapie in MAASTRO clinic wordt vanaf 6 februari 2009 uitgevoerd in samenwerking met de afdeling radiotherapie van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven (CZE) in de vorm van een clusteropleiding. Beide zijn georganiseerd binnen de OOR-ZON
regio. MAASTRO clinic heeft een academische functie, CZE is een perifeer TOPziekenhuis. De AIOS doet ervaring op in beide organisatievormen hetgeen van waarde is voor zijn vorming en toekomstige beroepsuitoefening. Bij de inhoud van dit opleidingsplan wordt uitgegaan van een 100% dienstverband. Opleiding in deeltijd is mogelijk met een minimum percentage
van 80%. Er is een opleidingsplan MAASTRO ter beschikking.

De Opleiding Radiotherapie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-MAASTRO Clinic

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Landelijk aanbod opleidingsetalages Radiotherapie