Regionale arts assistenten (RAAV)

Missie/ visie regionale arts-assistenten vertegenwoordiging (RAAV-ZON)

Van harte gefeliciteerd AIOS in de OOR ZON voor het initiatief om een Regionale Arts-Assistenten vertegenwoordiging (RAAV-ZON) op te richten, onder leiding van Marjolein Ketels. Alle opleidingsziekenhuizen met medisch specialistische vervolgopleidingen zijn hierin vertegenwoordigd. Het streven is 1 tot 1,5 jaar dezelfde AIOS in de RAAV-ZON te houden. 

De RAAV-ZON is een belangenvertegenwoordiging voor alle AIOS binnen OOR ZON en heeft een signalerende functie (geen uitvoerende functie). Zij zien erop toe dat opleiden van AIOS boven bedrijfsvoering staat en een opleidingsklimaat gecreëerd wordt waarin individualiseren gefaciliteerd wordt. 

De stem van de AIOS is in alle regionale overleggen van groot belang. De vertegenwoordigers vanuit de RAAV-ZON zullen structureel bij het samengesteld overleg aansluiten.

Regionale arts assistenten vertegenwoordiging