Medische Vervolgopleidingen

Reumatologie

Reumatologie: het specialisme dat zich richt op het voorkomen, herkennen en behandelen van aandoeningen van patiënten met niet-traumatische ziekten van het bewegingsapparaat inclusief de systemische autoimmuunziekten;

Structuur van de opleiding tot Reumatoloog:

De duur van de opleiding bedraagt zes jaar. De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. drie jaar interne geneeskunde gevolgd door b. drie jaar reumatologie. 2. Het onderdeel interne geneeskunde, genoemd in het eerste lid, onder a. bestaat uit: a. twaalf maanden zaalstage algemene interne geneeskunde gedurende het eerste jaar van de opleiding, gevolgd door b. vierentwintig maanden onderdelen bestaande uit: i. een onderdeel polikliniek algemene interne geneeskunde en een onderdeel consulten van elk ten minste vier en ten hoogste zes maanden; ii. een keuze uit de onderdelen infectieziekten, vasculaire geneeskunde, longziekten, cardiologie, ouderengeneeskunde/klinische geriatrie, nefrologie en hemato-oncologie van elk ten minste vier en ten hoogste zes maanden; c. landelijk cursorisch onderwijs interne geneeskunde, inclusief de bijbehorende examens. 3. Het onderdeel interne geneeskunde, genoemd in het eerste lid onder a. voldoet inhoudelijk aan de eisen van het besluit interne geneeskunde tenzij het opleidingsplan anders bepaalt. 4. Het onderdeel reumatologie, genoemd in het eerste lid, onder b., bestaat uit: a. twee jaar reumatologie (kernprogramma); b. een jaar reumatologie (profileringsprogramma).

De Opleiding Reumatologie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Maastricht UMC+

-Zuyderland Medisch Centrum