Medische Vervolgopleidingen

Spoedeisende Geneeskunde

Spoedeisende geneeskunde: het deelgebied van de geneeskunde dat zich richt op dat deel van het medisch spectrum waar zorg onmiddellijk of dringend wordt vereist. De professionals in dit gebied houden zich bezig met de preventie, diagnostiek en behandeling van spoedeisende aspecten van aandoeningen van patiënten uit alle leeftijdsgroepen.

Structuur van de opleiding tot SEH-arts:

De duur van de opleiding bedraagt drie jaar. De opleiding bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen: a. ten minste een jaar generalistische spoedeisende geneeskunde; b. intensive care; c. anesthesiologie; d. cardiologie; e. kindergeneeskunde; f. huisartsgeneeskunde; g. regionale ambulance voorziening. 2. Gedurende de opleiding kan de aios facultatieve opleidingsonderdelen volgen. 3. De volgorde van de opleidingsonderdelen, genoemd in het eerste en tweede lid, is vrij.

De Opleiding Spoedeisende Geneeskunde in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Máxima MC Veldhoven

-VieCuri MC Venlo

-Zuyderland Medisch Centrum

Landelijk aanbod opleidingsetalages spoedeisende geneeskunde