Profiel Doelmatigheid

Topclasses-Onderwijs

Elke dag neem je talloze beslissingen. Vaak samen met patiënten en collega's. Wat gaan we doen? Wat levert de behandeling op voor de patiënt? maar ook wat zijn de kosten en is dit de optimale keuze? Denk jij bij elke stap die je zet bewust na over de keuzes en wiens belang hiermee gediend is? Staan de kosten in verhouding tot de baten vanuit diverse perspectieven?

Tijdens deze workshop wordt bewust aandacht besteed aan doelmatig leren denken en uitvoeren. De workshop wordt aangeboden aan medisch specialisten en assistenten in opleiding tot medisch specialist om vanuit verschillende achtergronden (discipline overstijgend) besluiten te nemen. Interprofessioneel leren: de zorg van de toekomst vraagt immers om doelmatige dokters die over grenzen heen kijken en werken!

Leerdoelen:

  • inzicht in waarom doelmatigheid belangrijk is en wat het inhoudt (herkenning)
  • doelmatigheidsdilemma's in de praktijk herkennen en aanstippen (onderscheiding)
  • inzicht hoe doelmatigheid in de dagelijkse praktijk toegepast kan worden (bewustwording)
  • stimuleren om mogelijkheden op de eigen werkvloer te zien (ondersteuning)
  • talenten aansturen om zo de patiëntenzorg en het zorgproces te optimaliseren (profilering)
Workshop Interprofessioneel Leren-doelmatige dokter die over grenzen heen kijken en werken-

Doelmatigheid voor AIOS: van dilemma naar initiatief


E-Learning 'Stakeholdermanagement'


Een cruciale factor voor een succesvol initiatief is stakeholder management. Hierbij identificeer je wie er bij je initiatief of resultaat betrokken is en of betrokkenen op waarde weten te schatten of en hoe ze te beïnvloeden zijn t.a.v. jouw initiatiefdoelstelling.  Het Bewustzijnsinitiatief en Medical Business Education ontwikkelden een praktische e-learning. Daarin leer je de definitie en identificatie van de verschillende stakeholders binnen de gezondheidszorg. Daarna ontdek je aan de hand van een stappenplan hoe je jouw stakeholders identificeert, welke invloed zij hebben op het resultaat en wat jij kunt doen om hen positief te beïnvloeden. Je krijgt hierbij praktische handvaten en tips waarmee je direct aan de slag kunt   Value Based Healthcare