Medische Vervolgopleidingen

Urologie

Urologie: het specialisme dat zich richt op de preventie, diagnostiek en conservatieve en operatieve behandeling van aandoeningen van de (bij)nieren, de urinewegen en van de geslachtsorganen van de man;

Structuur van de opleiding tot Uroloog:

De duur van de opleiding bedraagt zes jaar. De opleiding bestaat uit de volgende verplichte onderdelen: a. twee jaar heelkunde, bestaande uit de eerste twee opleidingsjaren heelkunde (algemeen), gevolgd door b. vier jaar urologie. 2. Het onderdeel heelkunde, bedoeld het eerste lid, onder a., voldoet aan de eisen gesteld in het Besluit Heelkunde. 3. Het onderdeel urologie, bedoeld in het eerste lid, onder b., bestaat uit de (sub)thema’s van artikel B.4. die in de vorm van lijnleren of blokleren worden gevolgd. Elk onderdeel binnen het blokleren heeft een duur van ten minste drie tot ten hoogste zes maanden. 4. Het onderdeel urologie, bedoeld in het eerste lid, onder b., kan tevens bestaan uit een onderdeel wetenschap van ten hoogste zes maanden.
Binnen de regio wordt onderling afgestemd welke onderdelen van de opleiding de AIO’s waar kan volgen en op welk niveau wanneer iets wordt afgesloten. Op hoofdlijnen wordt dit vastgelegd om overlap en/of deficiënties te voorkomen. Op het niveau van de AIO’s kunnen er individuele verschillen zijn doordat een leercurve of eerder verworven onderdelen het leerproces versnellen/vertragen. Dit wordt vastgelegd in het portfolio.

In het regionale opleidingsplan (zie bijlage) zijn overzichten opgenomen wat een AIO’s waar kan leren en tot welk niveau. Het uitgangspunt wat hierbij is gehanteerd is twee jaar niet-academisch en twee jaar academisch.

De Opleiding Urologie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Zuyderland Heerlen

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Maastricht UMC+

Landelijk aanbod opleidingsetalages Urologie