Interne Geneeskunde

Vooropleiding Catharina Ziekenhuis Eindhoven

Toelichting op vooropleiding Interne Geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis

De vooropleiding Interne Geneeskunde in het Catharina Ziekenhuis biedt een breed palet aan ziektebeelden en een gevarieerd patiëntenaanbod. De supervisoren zijn enthousiast, laagdrempelig benaderbaar en bereikbaar, er is een veilig opleidingsklimaat. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de aiossen interne geneeskunde en de aiossen die in vooropleiding zijn. Elke aios krijgt een mentor (internist) en een buddy (aios) toegewezen bij de start van het assistentschap. De (verplichte) stages ICU en longziekten bieden veel extra leermogelijkheden, bijvoorbeeld: opvangen van complicaties, afwegen van juiste indicatiestelling versus risico’s, plaatsen van long drains en verrichten van pleura puncties. Naast de verplichte stages zijn er mogelijkheden tot het volgen van extra keuzestages in het 2e jaar van de vooropleiding:

 • Longziekten
 • Maag-darm-leverziekten
 • Nefrologie en dialyse
 • Acute geneeskunde
 • Cardiologie
 • Hematologie en stolling
 • Infectieziekten
 • Oncologie
 • Ouderengeneeskunde
 • Vasculaire geneeskunde
 • Palliatieve zorg
 • Differentiatieonderdeel nefrologie

Een filmpje met interviews van aiossen en de opleider over de vooropleiding staat hier:

Bekijk ons filmpje

Het Catharina Ziekenhuis

Het Catharina Ziekenhuis is een STZ-ziekenhuis: wij leveren topklinische zorg, opleidingen en wetenschap. Innovatie zit ‘in onze genen’. We zijn als een van de eerste ziekenhuizen gecertificeerd als opleidingsinstelling door de RGS, waarbij werd genoemd dat “men zeer betrokken is bij opleiden” en er een “goed en laagdrempelig opleidingsklimaat” is.We zijn voor veel ziektebeelden een regionaal verwijscentrum, maar zien ook de problematiek die je in een stadsziekenhuis tegenkomt. Vrijwel alle specialismen hebben een opleidingserkenning. Alle specialisten zijn didactisch geschoold en gewend om te werken met arts-assistenten, ook bij consultaanvragen naar/vanuit andere specialismen.We hebben een stevig kwaliteitsbeleid voor de medische opleidingen, waarbij we constant streven naar verbeteringen. Hierop is ook veel ondersteuning vanuit het leerhuis: de afdeling Onderwijs & Onderzoek (O&O).O&O biedt daarnaast onderwijs aan in diverse discipline overstijgende thema’s, afgestemd met de arts-assistenten: het DOO en het Heilig Uur. Dit onderwijs is voornamelijk overdag. O&O biedt ook extra onderwijs in generieke medische basiskennis, zoals X-thorax, ECG en lab interpreteren, en infuus- en antibioticabeleid.

De Arts-Assistenten Vereniging van ons ziekenhuis is zeer actief (zowel in de Centrale OpleidingsCommissie t.b.v. opleidingskwaliteit als op sociaal vlak). Deelname van vooropleidings-aiossen aan commissiewerk in de AAV of aan een ziekenhuiscommissie is mogelijk.


De afdeling interne geneeskunde van het Catharina Ziekenhuis

De vakgroep interne geneeskunde bestaat uit 29 specialisten op het gebied van nefrologie, endocrinologie, vasculaire geneeskunde, infectiologie, maag-darm-lever-ziekten, acute geneeskunde (internist-intensivisten), oncologie en hematologie. Topklinische zorg wordt geleverd op het gebied van nefrologie/vasculaire geneeskunde, oncologie en infectiologie (inclusief HIV). Via de al genoemde keuzestages in het 2e jaar van de vooropleiding kan de aios zich verdiepen in specifieke interesses. De opleider(s) en supervisoren zijn laagdrempelig benaderbaar en bereikbaar. Het opleidingsklimaat is goed. De supervisie wordt afgestemd op het bekwaamheidsniveau van de aios. De hele vakgroep neemt elk jaar deel aan een workshop t.b.v. didactische nascholing. De inbreng van de aios in alle overlegvormen wordt zeer gewaardeerd door de vakgroep.

Aiossen in vooropleiding bij de interne geneeskunde maken deel uit van een brede assistentengroep, met collega’s in opleiding tot internist, longarts, MDL-arts, cardioloog, klinisch geriater, ziekenhuisarts, SEH-arts en aniossen. Nieuwe arts-assistenten worden zoveel mogelijk de eerste 3 weken dubbel gepland en gaan na 2 á 3 maanden pas de dienst in. Zoals al vermeld, krijgt elke aios een mentor (internist) en een buddy (aios) toegewezen.

De opleidingsvisitatie in 2018 leidde tot een hererkenning voor de maximale duur van 5 jaar. De opleidingskwaliteit wordt continu bijgestuurd d.m.v. een PDCA-cyclus, mede o.b.v. input vanuit de assistenten en de diverse kwaliteitsmetingen.

Deelname aan wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van case-reports en abstracts wordt gestimuleerd. Er is goede afstemming tussen de vooropleiding en de verschillende opleiders van de ‘moederspecialismen’ in ons ziekenhuis over het continueren van wetenschappelijk onderzoek. O&O biedt goede statistische en methodologische ondersteuning

Kenmerken van de vooropleiding interne geneeskunde bij het Catharina Ziekenhuis

Er wordt gezorgd voor voldoende KPB-mogelijkheden. Standaard wordt 1 uur per week een aios dubbel gepland met een staflid bij een nieuwe polipatiënt. Naderhand krijgt de aios uitgebreid feedback en een KPB-registratie.

Er is een uitgebreid aanbod van onderwijs, zowel vanuit de vakgroep, regionaal en O&O.  Er zijn ook refereeravonden samen met de MDL en met de heelkunde. Er wordt ruimhartig mogelijkheid geboden om aan onderwijs deel te nemen (ook DOO). Er is een goed op de aiossen afgestemd aanbod DOO-onderwijs waarbij de assistentengroep onderling afstemt wie waaraan kan deelnemen, rekening houdend met het rooster.

Wekelijks is er overleg tussen vertegenwoordigers vanuit de assistentengroep en de opleidingscommissie om de roosters, ingekomen stukken en de PDCA-cyclus te bespreken. Op die manier kan snel worden bijgestuurd en verbeterd. Het dienstrooster wordt regelmatig geëvalueerd. Het is door de assistenten goedgekeurd en positief bevonden, met een acceptabele dienstbelasting. Er zijn gesplitste diensten cardiologie, longziekten, interne geneeskunde en ICU, zodat de dienst inhoudelijk past bij de gestelde leerdoelen in de specifieke stage waar de aios op dat moment is.

Bekwaamheid op EPA’s wordt verkregen via een bespreking van het functioneren van de aios door een afvaardiging van de vakgroep (“OOG-bespreking”). Daarna krijgt de aios feedback, op zowel de EPA als het algemeen professioneel functioneren. De organisatie hierbij en de planning van voortgangsgesprekken is in goede handen bij het opleidingssecretariaat.

Intervisie wordt 6-wekelijks aangeboden aan de assistenten in (voor)opleiding bij interne geneeskunde, onder begeleiding van een trainer vanuit O&O. Coaching is ook laagdrempelig beschikbaar bij O&O.

Voor nadere informatie over de vooropleiding in het Catharina Ziekenhuis kunnen geïnteresseerde aiossen contact opnemen met Stijn Konings (internist-nefroloog en opleider) op stijn.konings@catharinaziekenhuis.nl of 040-2395975 (opleidingssecretariaat interne geneeskunde)