Interne Geneeskunde

Vooropleiding Elkerliek Ziekenhuis Helmond

Toelichting op vooropleiding Interne Geneeskunde in het Elkerliek  Ziekenhuis

Het Elkerliek Ziekenhuis is een fijne plek om als AIOS met de specialisatie tot internist te starten. Doordat het ziekenhuis middelgroot is heb je blootstelling aan een breed scala aan ziektebeelden en de voordelen van het werken in een hecht team. De lijntjes met het verpleegkundig team, de internisten en andere specialisten zijn kort. De sfeer in het ziekenhuis is te omschrijven als professioneel en gemoedelijk. Als AIOS heb je vele mogelijkheden om je vaardigheden verder te ontwikkelen. Zo leer je al vrij vroeg om beenmergpuncties uit te voeren en is er aandacht voor het leren echoën. Er zijn wekelijks meerdere onderwijsmomenten van kwalitatief goed niveau die worden verzorgd door de internisten. Ook neem je deel aan discipline overstijgend onderwijs op ziekenhuisbreed niveau. Dit alles maakt dat ik mijn periode als AIOS Interne Geneeskunde als ontzettend leerzaam en prettig ervaar. Het Elkerliek Ziekenhuis is naar mijn mening dan ook zeker een aanrader om je specialisatietraject te starten!
Ayman El Idrissi, tweedejaars AIOS Interne Geneeskunde

Het Elkerliek Ziekenhuis

Het Elkerliek Ziekenhuis is een middelgroot perifeer ziekenhuis. Op het gebied van het opleiden wordt het Elkerliek vaak ‘klein’ genoemd. Wij zien die kleinschaligheid als een voordeel. Juist door de kleinschaligheid kan door de opleiders relatief veel tijd en aandacht worden geschonken aan degenen die in opleiding zijn.

Eveneens zijn er korte lijnen tussen de AIOS en alle andere werknemers in  ons ziekenhuis, de specialisten, verpleegkundigen, laboranten, managers en vele anderen werkzaam in het Elkerliek. De AIOS kan in deze eerste jaren van zijn opleiding optimaal proeven hoe de werkzaamheden als specialist in de toekomst zullen zijn. Door de korte lijnen kan de leercurve steil zijn en het te leren vak komt goed in beeld. De opleidelingen van de diverse opleidingen zien elkaar op de werkvloer en versterken zo op een positieve manier elkaars opleiding en leermomenten.

Naast een stukje vakinhoudelijke opleiding, willen we in het Elkerliek ziekenhuis ook een brede maatschappelijke opleiding neerzetten met aandacht voor de Mens als geheel. We zijn een ziekenhuis van Mens tot Mens. De uitwerking van de opleidingen staat in dit opleidingsplannen weergegeven. Waarbij hierbij de link naar het opleidingsplan van de interne geneeskunde

De afdeling interne geneeskunde van het Elkerliek Ziekenhuis

De afdeling interne geneeskunde waar de aios op werkzaam zal zijn, behelst het hele palet van interne patiënten. Zo zijn er patiënten voor de infectie ziekten, de algemeen interne geneeskunde, de nefrologie, en de hemato-oncologie. Daarnaast liggen er op de afdeling patiënten voor de gastro-enterologie waar, in samenwerking met de MDL arts, een aio ook desgewenst voor kan zorgen. De casemix van de patiënten waarvoor gezorgd moet worden is in overleg met de afdelingssupervisoren, de collega arts assistenten en de leerdoelen aan te passen.
Het contact met de specialisten van alle vakgebieden is laagdrempelig. De supervisie vindt plaats onder leiding van twee afdelings supervisoren, algemeen interne en hemato-oncologie, met aanvullingen van de andere vakgebieden bij specifieke problemen.
Er zijn vaste onderwijs momenten door de hele week ingedeeld welke verzorgd worden door zowel de specialisten als de arts-assistenten, zoals te lezen in het opleidingsplan (onderwijsschema).
Op de afdeling wordt samengewerkt met arts-assistenten niet in opleiding, een Specialist Ouderenzorg in opleiding en GEZP co-assistenten. Dit gemeleerd gezelschap zorgt voor een goede dynamiek met meerdere gezichtspunten op de zorg.
Iedere aio krijgt een eigen mentor. Het opleidingsklimaat is goed en wordt gemonitord door de COC, middels onder andere ronde tafel gesprekken en EFFECT gesprekken. De kwaliteit van de opleiding wordt continue gemonitord middels de PDCA cyclus welke actief wordt vervolgd in de opleidingsvergaderingen en bij de COC evaluaties.
We stimuleren deelname aan wetenschappelijk onderzoek schrijven van case reports, of juist actieve participatie in management en onderwijs activiteiten in ons ziekenhuis.

Kenmerken van de vooropleiding interne geneeskunde bij het Elkerliek Ziekenhuis

De stage bij de algemeen interne kenmerkt zich door een breed palet aan casuïstiek. De AIO heeft de ruimte om zich diverse ziekte beelden eigen te maken en de verdieping te zoeken in de casuïstiek met laagdrempelige begeleiding van de supervisoren.
Indien gewenst kan het curriculum worden uitgebreid met zowel wetenschappelijke, onderwijs en management activiteiten. Hiervoor kunnen DOO punten verkregen worden.
We verwachten van de aios actieve participatie in de onderwijs momenten binnen de interne stage, maar ook binnen het ziekenhuis breed onderwijs, waarbij de aios zelf kan aangeven welke hiaten nog gevuld dienen te worden in de kennis.
De dienstbelasting is niet hoog. Voor de diensten worden de aios als extra ingepland, zodat ook daar goed gekeken kan worden naar de inhoudelijke kwaliteit en de gestelde leerdoelen.
De EPA’s worden toegekend op aangeven van de aio, na overleg in de organisatorische eenheid (OE). Om aan de EPAs te kunnen voldoen is er ruim de gelegenheid KPB’s te registreren. Feedback wordt gegeven in een apart gepland gesprek met de opleider of stage begeleider.
De voortgang van de opleiding wordt geborgd in regelmatig geplande gesprekken met de opleider en zo nodig vaker. De hele vakgroep interne jaarlijks bijscholingen om bekwaamheid in het geven van feedback en het opleiden te continueren.

Voor nadere informatie over de vooropleiding in het Elkerliek ziekenhuis kunnen geïnteresseerde aios contact opnemen met Esther Jacobs (internist-hematoloog en opleider), ejacobs@elkerliek.nl of 0492-595789 (Mevr. C de Ruijter, management assistente interne OE)