Interne Geneeskunde

Vooropleiding Maastricht UMC+

Toelichting op vooropleiding Interne Geneeskunde in het Maastricht University MedicalCenter + ( MUMC+) door vooropleiders en opleiders Interne Geneeskunde MUMC+


Kenmerkenvan de afdeling Interne Geneeskunde MUMC+


De afdeling Interne Geneeskunde MUMC+ is een grote academische afdeling, waar ook de reumatologie en de MaagDarmLeverziekten bij horen. Gezamenlijk zijn er circa 75 medisch specialisten en 75 aios. De academische zorg is voor de regio Limburg en Zuid-Oost Brabant (regio Eindhoven). Bijzonder is dat wij ook de stadszorg doen voor Maastricht en een deel van Heuvelland. Hierdoor is de zorg die wij leveren een voor de opleiding interessante mix van zogenaamd laagfrequent-hoogcomplex (nierTx, beenmergTx, zeldzame tumoren, zeldzame immunologische ziektes, etc) met hoogfrequent-laagcomplex (urineweginfectie met delier, trombose, etc).

De afdeling is goed in het academiseren ook van de laagcomplexe zorg (bijvoorbeeld door vernieuwende onder-afdelingen ouderengeneeskunde en acute geneeskunde). Voorts is er een zeer actief wetenschapsbedrijf, met jaarlijks circa 30 promoties en 300 wetenschappelijke publicaties. De afdeling doet circa 20.000 uur onderwijs aan studenten FHML (Faculty of Health Medicine and Life-sciences). Stafleden besteden dus hun tijd aan wetenschap (circa 15 FTE), onderwijs (circa 12 FTE), en patientenzorg (circa 25 FTE). Alle stafleden zijn op minstens 2 van deze gebieden actief, en veel zelfs op alle drie. De afdeling heeft naast de circa 150 artsen plaats voor ongeveer 20 co-assistenten en 10 semi-artsen.

De uitdaging is om van de som meer te maken dan de optelling der onderdelen. En dat lukt bijvoorbeeld door het academiseren van laagcomplexe zorg, het doen van onderzoek aan onderwijs, door aios in te schakelen bij onderwijs in het Bachelor curriculum, door patiënten te laten participeren in onderwijs en onderzoek, etc.

Aios die het eerste deel van hun opleiding in een groot niet-academisch ziekenhuis hebben gedaan ervaren unisono een veel grotere diversiteit en complexiteit van de patiëntenzorg na hun overstap naar het MUMC+.

Verder is ons streven het verblijf en de werksfeer op onze afdeling voor iedereen aangenaam te maken. Dat is niet vanzelfsprekend bij het grote verloop van medewerkers (meer dan de helft van allen zijn in opleiding en dus tijdelijk); maar een asset is de permanente groep ambitieuze en frisse nieuwkomers, die de afdeling verrijken.

De medewerkers in opleiding zijn zeer divers: co-assistent (Master jaar 1), GEZP (Master jaar 3), vooropleider (specialisatie jaar 1-3), differentiant (specialisatie jaar 5 en 6), basisopleiding IG (specialisatie jaar 1-4). Sinds kort hebben wij ook anios die wij helpen zich te ontwikkelen, en die zich bij ons kunnen oriënteren op een stap naar een specialisatie, de huisartsenopleiding, of een PhD traject. Wij maken gebruik van de  specifieke expertise die iedereen meeneemt, we kijken naar individuele leerbehoeftes, en zo mogelijk maken we teams met een zekere mate van diversiteit.

Wat heeft de opleiding Interne Geneeskunde MUMC+ aan vooropleiders te bieden?

De opleiding in het MUMC+ biedt een interessante mix van laagcomplex (‘2e lijns’) en academisch (‘3e lijns’). Aios hebben veel vrijheid in het kiezen van een individueel pad. Er zijn veel mogelijkheden om naast de patiëntenzorg te participeren in onderwijs of onderzoek, en er is zowel binnen als buiten het MUMC+ veel waar de aios aan kan en mag deelnemen. We hebben veel aandacht voor competenties als communicatie, organisatie, professionaliteit. Er is veel aandacht voor mentoraat, coaching, en alle aios doen in hun eerste jaar alhier een (zeer gewaardeerd) intervisietraject (in een groep van 6-8 aios). Aios met een promotietraject helpen wij dit te combineren met hun opleiding. We doen ons best om de leerbehoefte van de aios te laten prevaleren boven het dienstrooster (al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dat niet altijd lukt; maar vaak ook wel). Er heerst een veilige, uitnodigende en laagdrempelige sfeer op de afdeling. Wij zijn gewend aan vooropleiders vanuit cardiologie, longziekten, MDL, reumatologie, en soms huisartsengeneeskunde en de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Wij bieden alle stages aan die er bestaan binnen de opleiding interne geneeskunde, we kijken bij het maken van een individueel traject naar reeds behaalde competenties en geven daar ook (desgewenst) korting op de opleidingsduur voor.

Wat zeggen vooropleiders over onze afdeling?

Ik heb mijn vooropleiding interne geneeskunde als zeer prettig ervaren. De laagdrempeligheid van stafleden voor overleg tijdens poliklinische en klinische taken en de positieve benadering die men onderling hanteert, creëert een veilig leerklimaat. Als vooropleider reumatologie ging mijn voorkeur er naar uit klinische stage immunologie reeds in de vooropleiding te doen. Dit werd mogelijk gemaakt en zo kon ik mijn opleidingstijd in de vervolgopleiding maximaal aan reumatologie besteden. Tevens deed er zich tijdens mijn vooropleiding een unieke kans voor om gedurende een maand deel te nemen aan een buitenlandstage interne geneeskunde/orthopedie in een Ghanees ziekenhuis dat nauw met het MUMC+ samenwerkt en ook hierin werd ik meteen gesteund; het was een bijzondere en zeer leerzame maand. Belangrijk om te noemen vind ik ook het intervisietraject dat ons werd aangeboden en waar ruimte voor werd gemaakt binnen onze werkschema’s. Dit intervisietraject heeft ervoor gezorgd dat een aantal aios die tijdens het werk ergens moeite mee hadden, of waarbij er zich in de privésfeer problemen voordeden welk zich ook kan uiten in het werk, tijdig opgevangen werden en middels persoonlijke begeleiding vooruit geholpen werden. Ik geloof dat dit uitval van een aantal aios heeft weten te voorkomen en de werksfeer onderling nog gemoedelijker heeft gemaakt.

Op het moment van schrijven ben ik bijna 10 maanden aan het werk bij de interne geneeskunde als vooropleider voor MDL. De sfeer bij de interne geneeskunde is ontzettend goed, zowel tussen de assistenten onderling als met de supervisoren. De sfeer is informeel, dat maakt het makkelijk om vragen te stellen en feedback te krijgen. Er is veel aandacht voor onderwijs. Dagelijks bij de ochtendoverdracht wordt onderwijs gegeven met uiteenlopende onderwerpen, maar met een wekelijks thema. Dit wordt door A(N)IOS en specialisten gegeven, maar er zijn ook regelmatig sprekers van buitenaf afhankelijk van het thema. Daarnaast is er veel ruimte om extra onderwijs te volgen, door het grote aantal assistenten lukt het vaak om mensen vrij te roosteren. In mijn persoonlijke ervaring kan ik zeggen dat de supervisoren meer tijd hebben voor zaalsupervisie en supervisie op de SEH ten opzichte van het perifere centrum waar ik eerder werkte. Dat zorgt ervoor dat ook die momenten echt onderwijsmomenten zijn, er is tijd om bijvoorbeeld te discussiëren over het te voeren beleid of samen een echo te maken om de vullingstoestand van een patiënt beter in te schatten. Ik heb zelf kunnen kiezen hoe ik mijn vooropleiding indeel. Ik heb niet het gevoel dat ik een extra kracht ben om gaten in het rooster op te vullen, maar echt wordt ingepland op plaatsen die nuttig zijn voor mijn persoonlijke groei. Door de grote groep is ook de werkdruk goed, we hebben een prettig dienstensysteem waarbij zowel de frequentie van de diensten en de druk tijdens diensten niet te hoog is.

Het is altijd mogelijk een oriënterend gesprek te voeren met de opleiders Interne Geneeskunde omtrent de individuele wensen van een kandidaat-vooropleiders. Op verzoek kan een kandidaat vooropleider ook altijd een (persoonlijk) gesprek voeren met een arts die de vooropleiding van het betreffende specialisme bij ons heeft gedaan.

Praktische info

Opleider is prof Richard Koopmans, internist richard.koopmans@mumc.nl

Plv Opleider is prof Roger Rennenberg, internist r.rennenberg@mumc.nl

Secretariaat opleidingen is Paulien Creemers opleidingen.internegeneeskunde@mumc.nl

Tel 043-3875008