Interne Geneeskunde

Vooropleiding VieCuri Medisch Centrum Venlo

Toelichting op vooropleiding Interne Geneeskunde in het VieCuri medisch centrum voor Noord-Limburg

Het VieCuri MC is een topklinisch opleidingsziekenhuis. In het VieCuri MC is er plek voor opleiding op het gebied van vele medische specialismen. VieCuri behoort tot de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). Met een verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners is VieCuri hét Medisch Centrum voor Noord-Limburg. Met onze medewerkers, specialisten, arts-assistenten en vrijwilligers proberen we dagelijks onze zorg te verbeteren. Iedere dag net weer dat tandje meer, dát is wat ons inspireert. Deel jij onze ambitie en heb jij ook talent voor beter? Dan leidt VieCuri jou talent graag in betere banen.

VieCuri biedt plaats aan ongeveer 50 aios (arts in opleiding tot medisch specialist) en 40 anios (arts niet in opleiding tot medisch specialist). Er worden diverse cursussen, trainingen en intervisies aangeboden, waaronder communicatietrainingen, cursussen statistiek & onderzoek, timemanagement, etc.

De vakgroep Interne Geneeskunde in beeld

De vakgroep interne geneeskunde bestaat uit 11 internisten en 5 chef de cliniques.
De samenstelling van leeftijd en geslacht is gevarieerd en een open communicatie met ruimte voor humor vormt de basis voor een prettige samenwerking. Door deze enthousiaste groep artsen wordt een breed pallet aan intern geneeskundige zorg geleverd.  Alle
internisten zijn werkzaam op het gebied van de algemene interne geneeskunde en daarnaast zijn de subspecialismen oncologie, hematologie, endocrinologie, vasculaire geneeskunde, acute interne geneeskunde en nefrologie vertegenwoordigd. Naast de medisch specialisten zijn er veel andere zorgprofessionals met verschillende achtergronden werkzaam binnen de interne geneeskunde in VieCuri. Zoals in veel ziekenhuizen vormt de intern geneeskundige zorg een belangrijke pijler van de ziekenhuiszog.  Door de centrale rol is er een uitstekende samenwerking met andere specialismen in het ziekenhuis zoals cardiologen, longartsen, chirurgen, intensivisten, geriaters en MDL artsen.

De patientenpopulatie

Dankzij de Topklinische status van VieCuri wordt er een brede zorgvraag van regulier tot complex geleverd. De patiëntenpopulatie is heel divers waarbij je niet in een niche werkt maar in een breed georiënteerde vakgroep waar je veel kunt leren over diverse reguliere of juist de meer complexe zorgvragen.

Vooropleiding Interne Geneeskunde VieCuri

Een gedegen vooropleiding interne geneeskunde vormt de basis van menig beschouwend specialist. Kennis van algemene ziekenbeelden als diabetes, nierfalen en hypertensie,  maar ook van (hemato-) oncologische ziektebeelden komen van pas bij de zorg die je in je latere carrière aan patiënten moet leveren. Ook kwetsbaarheid  van de oudere mens en polyfarmacie zijn belangrijke speerpunten die aan bod komen tijdens je vooropleiding.  Als internisten willen we daar een goede bijdrage aan leveren.  Binnen het  team Interne Geneeskunde staat persoonlijke aandacht en opleiden centraal. Bij ons zijn er geen nummers maar is er echt aandacht voor het individu, de individuele leerwensen en hoe jij als arts is opleiding je eigen kwaliteit kunt vergroten. Bij iedere opleidingskwaltietsmeting scoren we hier goed in. Het opleidingsklimaat wordt als prettig ervaren.   

Dankzij de STZ status van VieCuri kun je meewerken aan,  of het zelf initiëren van diverse (inter)nationale onderzoeken. Opleiden is bij ons een belangrijke pijler alsook het continu verbeteren van de kwaliteit van onze patiëntenzorg.

Arbeidsvoorwaarden

Naast de algemeen geldende arbeidsvoorwaarden zijn er aanvullende  opleidingsvergoedingen 
-ANIOS krijgen een ruim opleidingsbudget
-AIOS krijgen alle verplichte opleidingen vergoed én daarnaast per jaar een persoonsgebonden opleidingsbudget

Onderwijs binnen Interne Geneeskunde

Opleiding en onderwijs gaan binnen de interne geneeskunde van het VieCuri MC hand in hand.  Voor je zelfstandig van start gaat is er een gedegen introductie met ABCD trainingen en zijn er inwerkweken zodat je beslagen ten ijs komt als je zelfstandig aan de slag gaat.  De reguliere zorg is verweven met onderwijs. Tijdens overdrachten of grote visites is er ruimte voor vragen en verdieping.
Naast regulier onderwijs in de vorm van een journal update, refereren, CAT, richtlijnbesprekingen, PA of NIV kennistoetsvragen is er ook ruimte voor Basic skills, waarbij het schrijven van brieven, lopen van visite, maar ook bezoek aan de  afdeling klinisch chemie, farmacie of radiologie aan bod komt.     
Omdat we streven naar het volwaardig opleiden tot specialist wordt  je ook uitgenodigd om te participeren in kliniekbesprekingen, doelmatigheidsprojecten of VIM overleg.  

Bijzondere zaken binnen Interne Geneeskunde en VieCuri

De vakgroep Interne Geneeskunde biedt niet alleen vele mogelijkheden op het gebied van scholing en onderzoek, ook zijn er ambities en unieke speerpunten benoemd. Binnen Interne Geneeskunde zijn enkele belangrijke speerpunten:
-het Osteoporose Expertise Centrum en promotietrajecten
-de zorg voor ouderen en het beleid hieromtrent
-ONCOzon met onderzoekstrajecten
-Stollingscentrum
-Palliatief Team
Daarnaast is er ziekenhuisbreed goed ontwikkeld discipline overstijgend onderwijs (DOO) waar onder andere zaken als financiering van gezondheidszorg, juridische zaken binnen de zorg, leiderschap en E health  aan bod komen.

Mocht bovenstaande informatie je aanspreken en wil je graag meer informatie over de vooropleiding interne geneeskunde in VieCuri MC, dan kan je contact opnemen met dr. Marc MH Hermans opleider via marchermans@viecuri.nl of plaatsvervangend opleider  mw Philo T Werner mailto:pwerner@viecuri.nl