Medische Vervolgopleidingen

Ziekenhuisfarmacie

ziekenhuis farmacie

Ziekenhuisfarmacie een allround vak en specialisme

Als ziekenhuisapotheker houd je je bezig met veilige, effectieve en klantgerichte farmaceutische zorg bij neonaten, kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen. Ziekenhuisfarmacie is een specialisme dat met vrijwel alle andere specialismen in het ziekenhuis samenwerkt. Een allround benadering van de patiënt vormt de basis van specialistisch farmaceutische zorg.

Ziekenhuisfarmacie is een zeer omvangrijk vakgebied dat sterk in ontwikkeling is. Alle farmaceutische zorg van door specialistische artsen voorgeschreven medicatie hoort erbij, ook als de patiënt niet in het ziekenhuis is opgenomen. Ook medicatieveiligheid krijgt veel aandacht. Binnen de ziekenhuisfarmacie zijn differentiaties mogelijk. In Maastricht zijn dat Klinische Farmacologie, Psychiatrie en binnenkort TDM, toxicologie & farmacogenetica en Patiëntveiligheid. Je bent als ziekenhuisapotheker dus aan de ene kant zeer breed georiënteerd, terwijl je in het aandachtsgebied van jou keuze de diepte ingaat. De keuze voor differentiatie vindt plaats in het tweede opleidingsjaar.

Wat houdt het vak in:

Als ziekenhuisapotheker houd je je bezig met de specialistische farmaceutische zorg en het coördineren van zorg met andere specialismen of de eerste lijn. Het behandelaarschap is groeiend met de patiënt als middelpunt en vindt plaats in en buiten het ziekenhuis (regionale zorgketen). Er wordt samengewerkt met andere specialisten aan continuïteit van zorg voor de patiënt.

Als ziekenhuisapotheker heb je, naast de directe patiëntenzorg, te maken met processen die medicatiegebruik door de patiënt ondersteunen. Denk daarbij aan een laboratorium om geneesmiddelentherapie te ondersteunen, productieprocessen om geneesmiddelen veilig te kunnen toedienen bij patiënten, logistiek om de juiste geneesmiddelen op het juiste moment bij de patiënt te brengen, ondersteuning van klinisch geneesmiddelonderzoek.  

Een ziekenhuisapotheker moet kunnen omgaan met onzekerheid, therapeutische vragen van de kliniek kunnen niet altijd ondersteund worden met Evidence Based Medicine. Je moet goed kunnen luisteren en je in de casus verdiepen waarbij de patiënt centraal staat. Toch moet je in staat zijn om de knoop door te hakken bij adviseringen en anderen van je besluit te overtuigen. Goed communiceren met collega-specialisten en verpleegkundigen is een belangrijke factor in je functioneren. Je moet goed kunnen samenwerken met anderen en je bent een teamspeler, want een ziekenhuisapotheek draait op een team. Binnen het team onderscheid je je door middel van specifieke expertise of juist door generalistische kennis.

Structuur van de opleiding tot Ziekenhuisapotheker:

De opleiding duurt 4 jaar, met een uitwisseling van minimaal een jaar naar een ander OORZON ziekenhuis (op dit moment Zuyderland of VieCuri). De opleiding bestaat uit 6 onderdelen waarbij het klinische deel het belangrijkste is. Na het tweede jaar is er een mogelijkheid tot differentiatie die tijdens het 3e en 4e jaar doorloopt.

Onmisbare persoonlijke kenmerken

Veel competenties leer je of scherp je aan tijdens je vervolgopleiding Ziekenhuisfarmacie. Als ziekenhuisapotheker (in opleiding) beschik je daarnaast over een aantal onmisbare persoonlijke kenmerken. Je kunt processen overzien maar hebt ook oog voor detail. Je bent klantgericht, communicatief vaardig en schrikt niet terug voor het contact met en de behandeling van de patiënt. Je richt je op samenwerking en bent besluitvaardig en resultaatgericht. Je hebt een probleem analyserend vermogen en hebt belangstelling voor diverse aspecten van farmaceutische zorg. Je algemene houding is initiatiefrijk, integer, kwaliteitsgericht, stressbestendig en flexibel. Je bent geïnteresseerd in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs en laat een duidelijk leervermogen zien..

Als jij je hierin herkent, dan is de vervolgopleiding Ziekenhuisfarmacie wellicht iets voor jou.

Hoe val je op?

Iedere persoon die solliciteert brengt andere eigenschappen en talenten binnen en geen enkele c.v. is zaligmakend. Het is de combinatie van elementen of uitgesproken kwaliteit op een of meer onderdelen en altijd de totale persoon die het verschil maakt. Wat helpt is een c.v. dat aantoonbaar getuigt van communicatieve vaardigheden, procesdenken, samenwerken bijvoorbeeld in een functie binnen de opleiding of daarbuiten. Je dient bovendien aan te tonen dat je beschikt over capaciteiten die nodig zijn in de klinische praktijk: zorg en organisatie. Ben je gepromoveerd, dan toont dat aan dat een academische attitude tot jou persoonskenmerken hoort. Maak je de keuze voor Ziekenhuisfarmacie dan kun je meedoen aan sollicitatieprocedures die kenbaar worden gemaakt op de website van het MUMC+ en de NVZA.

De Opleiding Ziekenhuis Farmacie in de regio OOR ZON wordt vormgegeven door de volgende partnerziekenhuizen:

-Catharina Ziekenhuis Eindhoven

-Elkerliek Ziekenhuis Helmond

-Maastricht UMC+

-Máxima MC Veldhoven

-VieCuri MC Venlo

-
Zuyderland Medisch Centrum

Landelijk aanbod opleidingsetalages Ziekenhuisfarmacie